Jevrejka i francuz demonstranti, vojnik, buš i graničar: reklamiranje firme BBCGN i usluge svetskih vesti

  • Post comments:0 Comments

Početna > Reklame > Usluge > Mediji

Zaštitni znak i logo objedinjeni: BBC
Zaštitni znak i logo objedinjeni: BBC

Firma British Broadcasting Corporation Global News Ltd. je vlasnik BBC World News kanala koji pruža uslugu gledanja međunarodnih vesti i aktuelnosti, sedište firme BBCGN je u Broadcasting House, London, Velika Britanija, a web sajt kanala je bbc.com/news/world.

Web sajt BBCGN
Web sajt BBCGN

Firma BiBiSiGeeN je reklamiranje usluge BiBiSi Vrld Njuz kanala usmerila ka ugaonim billboard-ima koje je postavila na prometnim avenijama u New York-u, SAD.

Radi uvođenja nove usluge BBC World News kanala na Američko tržište reklamiranje firme BiBiSiGeeN je na veoma kreativan način prikazivano na 5 ugaonih bilborda: na uličnim ćoškovima, na uglovima zgrada, na žičanim ogradama, na najobičnijim tarabama… u Njujorku.

BBCGN firma je postavila ugaone billboard-e u svrhu reklamiranja usluge BiBiSi Vrld Njuz kanala na uglove koji mogu biti pročitani i pregledani sa leva na desno i obrnuto, a kada taj isti prolaznik stigne do kraja jedne poluslike odnosno priče u vestima, samo jedan zaokret odmah iza ćoška otkriva potpuno drugu polusliku odnosno stranu te iste priče u vestima.

Polu bilbord BBCGN: levo policija desno jevrejka sukobljeni reklamiranje BBCGN
Polu bilbord BBCGN: levo policija desno jevrejka

Kao što vidimo na slici iznad u ovoj reklami firme BiBiSiGeeN sa svoje leve strane ulični prolaznik vidi levu polusliku na kojoj kordon policije gura nekoga napred a sa svoje desne strane ulični prolaznik vidi desnu polusliku na kojoj devojka gura takođe nekoga udesno i tek kada prolaznik skrene iza ugla vidi celu priču u kojoj devojka i policijske snage guraju jedni druge.

Ugaoni bilbord BBCGN: policija i jevrejka sukobljeni reklamiranje BBCGN
Ugaoni bilbord BBCGN: policija i jevrejka sukobljeni

Pozadina priče je da se Jevrejka bori protiv Izraelskog kordona policije za vreme evakuacije naselja na Zapadnoj Obali, i baš na samoj ivici ćoška i granici prelamanja reklamnog ugaonog bilborda je i linija razgraničenja i sukoba gde gole šake guraju policijske štitnike, policijske snage imaju svoju verziju priče a Jevrejka drugu.

Polu bilbord BBCGN: levo demonstrant desno policija sukobljeni reklamiranje BBCGN
Polu bilbord BBCGN: levo demonstrant desno policija

Na slici iznad reklamiranja usluge BBC World News kanala sa svoje leve strane ulični prolaznik vidi levu polusliku demonstranta kako baca crveni sanduk unapred a sa svoje desne strane ulični prolaznik vidi desnu polusliku na kojoj policijske snage polako ali sigurno napreduju i tek kada prolaznik skrene iza ugla vidi celu priču u kojoj mladić baca sanduk na policijske snage.

Ugaoni bilbord BBCGN: demonstrant i policija sukobljeni reklamiranje BBCGN
Ugaoni bilbord BBCGN: demonstrant i policija sukobljeni

Pozadina priče je da se francuski demonstrant bori protiv policijskih snaga za vreme uličnih nereda u Parizu, i baš na samoj ivici ćoška i granici prelamanja reklamnog ugaonog bilborda je i linija razgraničenja uličnim ćoškom gde bačeni sanduk leti na kordon policije, demonstrant ima svoju verziju priče a policijske snage drugu.

Polu bilbord BBCGN: levo naftno polje gori desno vojnik reklamiranje BBCGN
Polu bilbord BBCGN: levo naftno polje gori desno vojnik

Na slici iznad u reklamiranju firme BBCGN sa svoje leve strane ulični prolaznik vidi levu polusliku zapaljenog naftnog polja u pustinji a sa svoje desne strane ulični prolaznik vidi desnu polusliku na kojoj vojnik u pustinji posmatra nešto u daljini.

Ugaoni bilbord BBCGN: naftno polje gori i vojnik reklamiranje BBCGN
Ugaoni bilbord BBCGN: naftno polje gori i vojnik

I tek kada prolaznik skrene iza ugla vidi celu priču u kojoj vojnik čuva naftno polje a pozadina priče je da Američki vojnik brani zapaljeno naftno polje u Iraku.

Polu bilbord BBCGN: levo buš desno iračani otac i sin sukobljeni reklamiranje BBCGN
Polu bilbord BBCGN: levo buš desno iračani otac i sin

Na slici iznad sa svoje leve strane ulični prolaznik vidi levu polusliku Bush-a na televizoru a sa svoje desne strane ulični prolaznik vidi desnu polusliku oca i sina kako posmatraju nešto.

Ugaoni bilbord BBCGN: buš i iračani otac i sin sukobljeni reklamiranje BBCGN
Ugaoni bilbord BBCGN: buš i iračani otac i sin sukobljeni

I tek kada prolaznik skrene iza ugla vidi celu priču u kojoj otac i sin posmatraju Buša a pozadina priče je da Iračani otac i sin posmatraju televizijsku emisiju u kojoj Bush priča a po prezrivom pogledu oca se može zaključiti da se ne slaže sa pričom Buša, Bush ima svoju verziju priče a iračanin drugu.

Polu bilbord BBCGN: levo imigranti desno graničar sukobljeni reklamiranje BBCGN
Polu bilbord BBCGN: levo imigranti desno graničar

Na slici iznad reklamiranja usluge BiBiSi Vrld Njuz kanala sa svoje leve strane ulični prolaznik vidi levu polusliku grupe ljudi koji sede u ladovini vozila a sa svoje desne strane ulični prolaznik vidi desnu polusliku uniformisanog policajca kako nešto zapisuje.

Ugaoni bilbord BBCGN: imigranti i graničar sukobljeni reklamiranje BBCGN
Ugaoni bilbord BBCGN: imigranti i graničar sukobljeni

I tek kada prolaznik skrene iza ugla vidi celu priču u kojoj policajac popisuje ljude a pozadina priče je da policajac granične patrole eSADea popisuje Meksičke imigrante koji prelaze granicu ilegalno trbuhom za kruhom, imigranti imaju svoju verziju priče a policajac drugu.

Ugaono reklamiranje firme BiBiSiGeeN deluje na urođenoj potrebi ljudi da brzo nađu značenje proširujući sliku sagledavanja iza ivice ugla primoravajući prolaznika da intuitivno šetaju napred nazad, da sastave poruku iz delova, takvo ponašanje nekome posmatraču sa  strane može izgledati kao repovanje: čupanje repe, kao da reper repuje malo unapred malo unazad.

Ugaona reklama usluge BBC World News kanala inicira potrebu kretanja za aktivnim otkrivanjem obe strane da bi se razumela cela priča u vestima.

Priče u vestima nisu objektivne one su selektivne, veoma često čitaoci usmeravaju svoju pažnju na samo jednu stranu priče u vestima.

Najbolji način da se prikaže istina i samo istina i ništa drugo osim istine je da se prikažu 2 strane iste priče u vestima jedna za drugom, to je i bila namera reklamiranja firme BBCGN da se prikažu nepristrasne međunarodne vesti.

BiBiSiGeeN firma je iskoristila 2 strane iste ograde stvarajući optičku iluziju kako u vestima prezentuje obe strane odnosno celu sliku ne samo jednu perspektivu, ne ono što društvo želi da čuje nego šta se zapravo dešava širom sveta.

Poruka reklamiranja usluge BiBiSi Vrld Njuz kanala „Sagledajte obe strane priče” se nalazi u sredini billboard-a, a objedinjeni zaštitni znak i logo su ispod a slogan „Sada u Americi” otkriva i vremensku distancu i nalazi se pri dnu bilborda.

Ovo ćoškasto reklamiranje firme BiBiSiGeeN i nove vrste vesti BBC World News kanala na uličnim billboard-ima je privuklo pažnju velikog broja prolaznika i šetača iz komšiluka, ali još veći broj posetilaca sajtova je video to reklamiranje na internetu gde je bilo postavljeno na blogove i društvene mreže.

0 0 votes
Article Rating
Ocenite
Ukupan broj ocena: 0 Prosečna ocena: 0
Šerujte
Pretplati se
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments